A

B

C

D

E

F

G


DE CE VREAU AUDIT ENERGETIC ?

 • sa stiu exact performanta energetica a cladirii si exact ce consumuri si ce costuri de exploatare (intretinere) platesc
 • sa pot lua decizii in cunostinta de cauza daca este necesara reabilitarea termica a cladirii
 • sa pot alege solutia optima de interventie energetica pe baza indicatorului cost/beneficiu
 • sa pot optimiza consumurile si costurile cu energia consumata de cladire
 • sa nu mai platesc pierderile de energie
 • sa realizez economii conform principiului “Cea mai mare avere nu este cea pe care o castigi, este cea pe care nu o pierzi”
 • sa contribui, prin consum redus de energie, la calitatea mediului
 • sa respect legislatia, inclusiv normele europene

CE INSEAMNA REABILITARE TERMICA ?

 • masuri aplicate partilor aflate in proprietate comuna: termoizolarea peretilor exteriori; termoizolarea planseului peste ultimul nivel; termoizolarea planseului peste subsol; termoizolarea soclului; termoizolarea conductelor de distributie a agentului termic
 • masuri aplicate elementelor aflate in proprietate individuala: montarea tamplariei exterioare performanta energetic; contorizarea apei calde de consum; modernizarea corpurilor de incalzire; montarea repartitoarelor

CUM SE FACE REABILITAREA TERMICA?

 • se face o expertiza energetica ;
 • pe baza expertizei se elibereaza un certificat energetic;
 • conform acestui certificat se elaboreaza un audit energetic care propune solutii pentru reabilitare;
 • se face un proiect al lucrarilor de reabilitare;
 • se executa lucrarile de reabilitare.CIT VA COSTA CERTIFICATUL DE PERFORMANTA SI AUDITUL ENERGETIC?

Pretul auditului energetic si al certificatului energetic se stabileste pe baza unor criterii directoare, prin negociere directa, astfel:

 • suprafata anvelopei
 • planurile imobilului cu precizarea orientarii cardinale
 • informatiile cu privire la materialele din care este realizat imobilul
 • datele puse la dispozitie de catre beneficiar: cu privire la consumurile lunare de apa calda si cele anuale de energie pentru incalzirea imobilului
 • complexitatea constructiei sau a solutiilor tehnologice existente;
 • timpul lasat la dispozitie pentru realizare

Pretul variaza intre 0,5 euro/mp si 4 euro/mp; cu cat suprafata anvelopei este mai mare cu atat pretul este mai mic.

CIT VA COSTA REABILITAREA TERMICA ?

Costurile reabilitarii depind de foarte multi factori, care contribuie la cresterea sau scaderea facturii totale pentru reabilitare:

 • materialele din care a fost construit blocul si calitatea executiei lucrarilor
 • modul cum au fost executate si intretinute instalatiile de incalzire
 • reparatiile curente efectuate pe durata de viata a cladirii
 • amploarea lucrarilor de reabilitare solicitate de catre beneficiari
 • costurile reabilitarii nu pot fi estimate decit de catre specialisti, auditori energetici pentru cladiri, in urma auditului energetic si analizei economice a masurilor de reabilitare energetica a cladirii analizate.
ing. MALES MIHAELA ANCAAUDITOR ENERGETIC PENTRU CLADIRI
GRADUL I (C+I)
ing. CUCIUREAN OLIMPIAAUDITOR ENERGETIC PENTRU CLADIRI
GRADUL I (C+I)
Tel/fax: 0330/404 631

Mobil:
Vodafone: 0727 78 00 50
Orange: 0755 98 22 49


evimal.sv@gmail.com

ancamales@auditenergeticsuceava.ro
Tel: 0330/402 409

Mobil:
Orange: 0745 16 26 80olimpia.cuciurean@gmail.com

olimpiacuciurean@auditenergeticsuceava.ro

Alte servicii:

 • Dirigintie de santier
 • Expertiza tehnica judiciara
 • Evaluare imobiliara ANEVAR

 • Pentru a fi prezent pe acest site sau pentru alte informatii: admin@auditenergeticsuceava.ro

  CIND ESTE NECESAR CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA ?

  • la incheierea contractelor de vinzare-cumparare, inchiriere sau ipotecare atat pentru cladirile care se construiesc, cat si pentru cladirile existente
  • la intocmirea proiectelor pentru autorizatie de construire
  • la derularea programului de reabilitare energetica a cladirilor vechi

  CINE INTOCMESTE DOCUMENTATIA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI ?

  • auditori energetici pentru cladiri, atestati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

  CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA– document tehnic cu caracter informativ care atesta performanta energetica a unei cladiri, care se acorda pentru cladiri sau parti din cladiri (apartamente,scari/tronsoane bloc), avind urmatoarele caracteristici:

  • certificatul de performanta energetica / auditul energetic este intocmit de catre auditorii energetici pentru cladiri autorizati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
  • termenul de valabilitate este de 10 ani de la data eliberarii
  • este eliberat proprietarului cladirii si pus la dispozitia potentialului cumparator sau chirias
  • prin certificatul energetic, potentialul cumparator sau chirias este informat asupra performantei energetice a cladirii, exprimata prin consumul total anual specific de energie, exprimat in kWh/mp arie utila, respectiv prin consumul de caldura anual specific pentru incalzire, apa calda de consum si iluminat
  • cuprinde valori de referinta prevazute in reglementarile tehnice in vigoare care permit consumatorilor sa compare si sa evalueze performanta energetica a cladirii
  • certificatul este insotit de recomandari de reducere a costurilor prin imbunatatirea performantei energetice a cladirii
  • certificatul valabil este afisat in loc accesibil si vizibil publicului – la cladiri cu suprafata de peste 1 000 mp aflate in proprietatea/administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care presteaza servicii publice
  ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANTA ENERGETICA

  • efectuarea analizei termice si energetice a cladirii
  • elaborarea raportului de analiza termica si energetica a cladirii (principalele caracteristici tehnice si energetice ale cladirii analizate, determinarea consumului totala anual de energie pentru incalcire, ventilare/climatizare, iluminat artificial si preparare apei calde de consum pentru cladirea analizata si cladirea de referinta)
  • completarea certificatului de performanta energetica ,inregistrat, semnat si stampilat de auditor energetic pentru cladiri atestat
  • elaborarea anexelor la certificatul de performanta energetica – date tehnice privind cladirea si instalatiile aferente acesteia si recomandari de reducere a costurilor prin imbunatatirea performantei energetice a cladirii

  EFECTUAREA AUDITULUI ENERGETIC

  • ofera elementele necesare alegerii solutiilor de reabilitare energetica a cladirii
  • costul total al fiecarui pachet de masuri propus
  • economii de combustibili estimate pentru fiecare pachet de solutii
  • indicatorii de eficienta economica a pachetelor de solutiilor tehnice propuse
  • detalierea masurilor de modernizare energetica rezultate din analiza tehnica si economica


  CERINTE DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRILOR – performanta energetica a cladirii se determina in urma stabilirii urmatoarelor considerente: izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii in raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor invecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie. Cerinte minime de performanta stabilite prin lege, se aplica pentru cladirile noi cit si pentru cladirile existente pentru urmatoarele categorii de imobile:

  • locuinte unifamiliale
  • blocuri de locuinte
  • birouri
  • cladiri de invatamint
  • spitale
  • hoteluri si restaurante
  • sali de sport
  • cladiri pentru servicii si comert
  • alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

  Cerintele NU se aplica pentru:

  • cladiri si monumente protejate cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita
  • cladiri utilizate ca locase de cult
  • cladiri provizorii din zone industriale,ateliere si cladiri nerezidentiale ce urmeaza a fi utilizate mai putin de 2 ani
  • cladiri rezidentiale ce sunt utiliztae mai putin de 4 luni pe an
  • cladiri independente cu suprafata utila mai mica de 50 mp


  CLADIRE – ansamblu de spatii cu functiuni precizate, delimitat de elemente de constructie care alcatuiesc anvelopa cladirii, inclusiv instalatiile eferente, in care energia este utilizata pentru asigurarea confortului termic interior.
  ANVELOPA CLADIRII- totalitatea suprafetelor elementelor de constructie perimetrale-care delimiteaza volumul interior incalzit al unei cladiri, de mediul exterior sau de spatii neincalzite din exteriorul cladirii

  ARIA ANVELOPEI – suma tuturor ariilor elementelor de constructie perimetrale ale cladirii prin care au loc pierderi de caldura.
  PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII – energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care inclus:incalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul.
  CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII – document tehnic cu caracter informativ care atesta performanta energetica a unei cladiri.
  AUDIT ENERGETIC – o procedura specifica, avind ca scop obtinerea datelor privind profilul consumului energetic al cladirii, identificarea si cuantificarea masurilor pentru realizarea unor economii de energie, oferind solutiile cele mai eficiente de reabilitare termica si energetica.
  NOTA ENERGETICA – se calculeaza functie de consumul specific anual normal de caldura estimat pe baza analizei termice si energetice a cladirii; vizeaza cladirea reala analizata si cladirea de referinta atasata cladirii analizate; domeniul de notare energetica este definit prin intervalul Nmaxim = 100 puncte si Nminim = 20 puncte
  PENALIZARILE ACORDATE CLADIRII CERTIFICATE – se acorda la notarea din punct de vedere energetic a cladirii reale analizate si sunt datorate unor deficiente de intretinere si exploatare a cladirii si instalatiilor acesteia avind drept consecinte utilizarea nerationala a energiei.
  CLADIRILE VERZI “ECO” - folosesc eficient resursele energie, apa sau materiale, are un impact scazut asupra mediului si asupra sanatatii oamenilor.Cladirile “eco” elimina impactul lor asupra mediului si oamenilor prin tehnici de reducere a poluarii si imbunatatire a calitatii aerului.
  SCALA ENERGETICA / GRILA DE CLASIFICARE ENERGETICA A CLADIRILOR – stabileste valorile consumului specific de caldura (total imobil si pe tipuri de utilitati) in functie de domeniul de notare; grila de clasificare energetica a cladirilor este impartita in 7 clase energetice, notate de la A - G , astfel:

  • clasa A caracterizata prin consumul specific cel mai scazut de energie
  • clasa G caracterizata prin consumul specific cel mai ridicat de energie.


  LEGEA NR.372/2005 PRIVIND PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRILOR
          Art.1 – Scopul prezentei legi este promovarea cresterii performantei energetice a cladirilor, tinindu-se cont de conditiile climaterice exterioare si de amplasament, de cerintele de temperatura interioara si de eficienta economica.

  ORDINUL NR.157/2007 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR TEHNICE PRIVIND METODOLOGIA DE CALCUL A PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRILOR
          Art.1 – Metodologia este structurata pe 3 parti astfel:
          a)Partea I “Anvelopa cladirii” MC 001/1-2006
          b)Partea II “Performanta energetica a instalatiilor din cladiri” MC 001/2-2006
          c)Partea III “Auditul si certificatul de performanta s cladirilor MC 001/3-2006

  ORDINUL NR.1071/16.12.2009 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORDINULUI NR.157/2007 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR TEHNICE PRIVIND METODOLOGIA DE CALCUL A PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRILOR
          Art.1 – Ordinul nr.157/2007 pentru aprobarea “Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor” se modifica si se completeaza astfel:
          Art.1, alineat 2 va avea urmatorul cuprins - Metodologia este structurata pe 5 parti,astfel:
          a)Partea I “Anvelopa cladirii” MC 001/1-2006
          b)Partea II “Performanta energetica a instalatiilor din cladiri” MC 001/2-2006
          c)Partea III “Auditul si certificatul de performanta a cladirilor MC 001/3-2006
          d)Partea IV “Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor” MC 001/4-2009
          e)Partea V “Model certificat de performanta energetica al apartamentului” MC 001/5-2009

  OUG NR.18/2009 PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE (text integral ascuns-click aici)
          Art.1 – Prezenta ordonanta de urgenta stabileste lucrariile de interventie pentru izolarea blocurilor de locuinte construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990, etapele necesare realizarii lucrarilor, modul de finantare a acestora precum si obligatiile si raspunderii autoritatilor administratiei publice si asociatiilor de locatari.  Codrin's blog

  Forum Suceava

  Dinu Zara

   Index Web Directory Director Web de Top


       Se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2011, prevederile art. nr. 23 din Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, referitoare la elaborarea certificatelor de performanta energetica a cladirii si punerea acestora la dispozitie potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre proprietari, în cazul vânzarii sau închirierii locuintelor unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2011.
       Certificatul energetic solicitat la operatiunile de vânzare, achizitie sau închirierea de locuinte va fi introdus din 1 ianuarie 2011, iar precontractele încheiate deja la notariat pentru vânzarea-cumpararea de imobile vor fi finalizate conform legislatiei în vigoare la data înregistrarii acestora.


       Tinta consumului anual specific de energie pentru incalzire este de sub 100 kWh/m2/an si a fost stabilita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009.
       In Romania, pierderile energetice sunt, in medie, de 30-35% din consumul de resurse primare, potrivit unui studiu privind securitatea energetica a Romaniei, elaborat de Institutul European din Romania. Cele mai mari pierderi, circa 50%, le inregistreaza cladirile.
       Majoritatea cladirilor vechi din Romania sunt incadrate in clasele energetice C si D avand consumuri specifice anuale pentru incalzire, apa calda de consum si iluminat peste 200 kWh/m2/an.


  Obiectivul final fiind realizarea unor economii de energie, Legea nr.372/2005 acorda o mare importanta organizarii actiunii de diagnosticare tehnica si economica a performantelor energetice a cladirilor si instalatiilor din fondul locativ al României si actiunii de ameliorare a caracteristicilor termice ale cladirilor existente din sectorul tertiar.  PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII reprezinta energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ: incalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul.

  AUDITUL ENERGETIC este procedura specifica avind ca scop obtinerea datelor privind performanta energetica a unei cladiri prin analiza principalelor caracteristici energetice si a consumului energetic al cladirii, identificarea si cuantificarea masurilor de modernizare energetica a cladirii si instalatiilor acesteia , analiza oferind concluzii despre eficienta economica a solutiilor de modernizare propuse, obiectivul final fiind realizarea unor economii de energie.

  Noutati

  Se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2011, prevederile art. nr. 23 din Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, referitoare la elaborarea certificatelor de performanta energetica a cladirii ...(mai multe detalii)

  Tinta consumului anual specific de energie pentru incalzire este de sub 100 kWh/m2/an si a fost stabilita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009. ...(mai multe detalii)