A

B

C

D

E

F

G


CIND ESTE NECESAR CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA ?

 • la incheierea contractelor de vinzare-cumparare, inchiriere sau ipotecare atat pentru cladirile care se construiesc, cat si pentru cladirile existente
 • la intocmirea proiectelor pentru autorizatie de construire
 • la derularea programului de reabilitare energetica a cladirilor vechi

CINE INTOCMESTE DOCUMENTATIA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI ?

 • auditori energetici pentru cladiri, atestati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA– document tehnic cu caracter informativ care atesta performanta energetica a unei cladiri, care se acorda pentru cladiri sau parti din cladiri (apartamente,scari/tronsoane bloc), avind urmatoarele caracteristici:

 • certificatul de performanta energetica / auditul energetic este intocmit de catre auditorii energetici pentru cladiri autorizati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
 • termenul de valabilitate este de 10 ani de la data eliberarii
 • este eliberat proprietarului cladirii si pus la dispozitia potentialului cumparator sau chirias
 • prin certificatul energetic, potentialul cumparator sau chirias este informat asupra performantei energetice a cladirii, exprimata prin consumul total anual specific de energie, exprimat in kWh/mp arie utila, respectiv prin consumul de caldura anual specific pentru incalzire, apa calda de consum si iluminat
 • cuprinde valori de referinta prevazute in reglementarile tehnice in vigoare care permit consumatorilor sa compare si sa evalueze performanta energetica a cladirii
 • certificatul este insotit de recomandari de reducere a costurilor prin imbunatatirea performantei energetice a cladirii
 • certificatul valabil este afisat in loc accesibil si vizibil publicului – la cladiri cu suprafata de peste 1 000 mp aflate in proprietatea/administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care presteaza servicii publice
ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANTA ENERGETICA

 • efectuarea analizei termice si energetice a cladirii
 • elaborarea raportului de analiza termica si energetica a cladirii (principalele caracteristici tehnice si energetice ale cladirii analizate, determinarea consumului totala anual de energie pentru incalcire, ventilare/climatizare, iluminat artificial si preparare apei calde de consum pentru cladirea analizata si cladirea de referinta)
 • completarea certificatului de performanta energetica ,inregistrat, semnat si stampilat de auditor energetic pentru cladiri atestat
 • elaborarea anexelor la certificatul de performanta energetica – date tehnice privind cladirea si instalatiile aferente acesteia si recomandari de reducere a costurilor prin imbunatatirea performantei energetice a cladirii

EFECTUAREA AUDITULUI ENERGETIC

 • ofera elementele necesare alegerii solutiilor de reabilitare energetica a cladirii
 • costul total al fiecarui pachet de masuri propus
 • economii de combustibili estimate pentru fiecare pachet de solutii
 • indicatorii de eficienta economica a pachetelor de solutiilor tehnice propuse
 • detalierea masurilor de modernizare energetica rezultate din analiza tehnica si economica


CERINTE DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRILOR – performanta energetica a cladirii se determina in urma stabilirii urmatoarelor considerente: izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii in raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor invecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie. Cerinte minime de performanta stabilite prin lege, se aplica pentru cladirile noi cit si pentru cladirile existente pentru urmatoarele categorii de imobile:

 • locuinte unifamiliale
 • blocuri de locuinte
 • birouri
 • cladiri de invatamint
 • spitale
 • hoteluri si restaurante
 • sali de sport
 • cladiri pentru servicii si comert
 • alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

Cerintele NU se aplica pentru:

 • cladiri si monumente protejate cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita
 • cladiri utilizate ca locase de cult
 • cladiri provizorii din zone industriale,ateliere si cladiri nerezidentiale ce urmeaza a fi utilizate mai putin de 2 ani
 • cladiri rezidentiale ce sunt utiliztae mai putin de 4 luni pe an
 • cladiri independente cu suprafata utila mai mica de 50 mp

Noutati

Se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2011, prevederile art. nr. 23 din Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, referitoare la elaborarea certificatelor de performanta energetica a cladirii ...(mai multe detalii)

Tinta consumului anual specific de energie pentru incalzire este de sub 100 kWh/m2/an si a fost stabilita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009. ...(mai multe detalii)