A

B

C

D

E

F

G


LEGEA NR.372/2005 PRIVIND PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRILOR
        Art.1 – Scopul prezentei legi este promovarea cresterii performantei energetice a cladirilor, tinindu-se cont de conditiile climaterice exterioare si de amplasament, de cerintele de temperatura interioara si de eficienta economica.

ORDINUL NR.157/2007 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR TEHNICE PRIVIND METODOLOGIA DE CALCUL A PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRILOR
        Art.1 – Metodologia este structurata pe 3 parti astfel:
        a)Partea I “Anvelopa cladirii” MC 001/1-2006
        b)Partea II “Performanta energetica a instalatiilor din cladiri” MC 001/2-2006
        c)Partea III “Auditul si certificatul de performanta s cladirilor MC 001/3-2006

ORDINUL NR.1071/16.12.2009 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORDINULUI NR.157/2007 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR TEHNICE PRIVIND METODOLOGIA DE CALCUL A PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRILOR
        Art.1 – Ordinul nr.157/2007 pentru aprobarea “Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor” se modifica si se completeaza astfel:
        Art.1, alineat 2 va avea urmatorul cuprins - Metodologia este structurata pe 5 parti,astfel:
        a)Partea I “Anvelopa cladirii” MC 001/1-2006
        b)Partea II “Performanta energetica a instalatiilor din cladiri” MC 001/2-2006
        c)Partea III “Auditul si certificatul de performanta a cladirilor MC 001/3-2006
        d)Partea IV “Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor” MC 001/4-2009
        e)Partea V “Model certificat de performanta energetica al apartamentului” MC 001/5-2009

OUG NR.18/2009 PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE (text integral ascuns-click aici)
        Art.1 – Prezenta ordonanta de urgenta stabileste lucrariile de interventie pentru izolarea blocurilor de locuinte construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990, etapele necesare realizarii lucrarilor, modul de finantare a acestora precum si obligatiile si raspunderii autoritatilor administratiei publice si asociatiilor de locatari.

Noutati

Se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2011, prevederile art. nr. 23 din Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, referitoare la elaborarea certificatelor de performanta energetica a cladirii ...(mai multe detalii)

Tinta consumului anual specific de energie pentru incalzire este de sub 100 kWh/m2/an si a fost stabilita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009. ...(mai multe detalii)